Keurmerken

Fair Trade

Het Fair Trade keurmerk garandeert dat organisaties van kleine boeren of plantages in
ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Daardoor worden boeren en arbeiders in staat gesteld zelf een betere toekomst op te bouwen. Deze eerlijke prijs geeft ruimte voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijke productie.
Producten met het Fair Trade keurmerk


UTZ

UTZ richt zich op de professionalisering van boeren en boerenorganisaties. Dit zorgt 
doorgaans voor een betere kwaliteit van de oogst en hogere opbrengsten. Zorg voor mens en milieu zijn andere belangrijke pijlers van UTZ Certified. Zo moeten boeren hun werknemers goede arbeidsomstandigheden bieden, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, fatsoenlijke huisvesting en schoon drinkwater.
Producten met een UTZ keurmerk


Nordic Swan

Het Nordic Ecolabel - ook wel Nordic Swan genoemd - is het milieukeurmerk van de Scandinavische landen (Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken) en IJsland. Het keurmerk is in 1989 bedacht door ministers van deze landen om consumenten milieubewuster en producten en diensten duurzamer te laten worden. Het Nordic Ecolabel is vergelijkbaar met het Nederlandse Milieukeur. Producten met dit logo zijn dus één van de minst milieubelastende in zijn soort.
Producten met een Nordic Swan keurmerk


EKO

Het EKO keurmerk staat voor biologisch. Een product mag biologisch genoemd worden als aan strenge, wettelijke normen voor biologische producten is voldaan. Deze betreffen onder andere bodem, bemesting, bestrijdingsmiddelen, dierenwelzijn en diervoeding. Bij een biologische veehouderij staat het dierenwelzijn voorop.
Producten met een EKO keurmerk


Europees Ecolabel

Het Europees Ecolabel (niet te verwarren met EKO) is het Europese keurmerk voor non-food producten en diensten die minder milieubelastend zijn, bijvoorbeeld door energie- en waterbesparing, afvalreductie of het verminderen van uitstoot naar lucht, water en bodem. Stichting Milieukeur beheert in Nederland het Europees Ecolabel en is betrokken bij de totstandkoming van de criteria. Deze hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst.
Producten met een Europees Ecolabel keurmerk


FSC

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.
Producten met een FSC keurmerk


Biologisch

Een product mag niet zomaar biologisch worden genoemd. Een verordening van de Europese Unie bepaalt aan welke regels biologische boeren zich moeten houden en aan welke eisen biologische producten moeten voldoen. Aan biologische producten mogen bijvoorbeeld tijdens de verwerking geen chemische geur-, kleur- en smaakstoffen toegevoegd worden. Biologische productie staat onder toezicht en biologische producten vragen vaak een keurmerk. Er zijn ook voorschriften voor handelaren, importeurs en opslagbedrijven. Op deze manier kan de consument er zeker van zijn dat de producten die hij koopt echt biologisch zijn.
Producten met een BIO keurmerk


Ik kies bewust

Producten met het Ik Kies Bewust logo bevatten minder zout, suiker en verzadigde vetten en soms ook meer vezels. Dankzij het logo ziet u in één oogopslag of u een gezonde keuze maakt binnen een voedingscategorie. Denk hierbij aan frisdrank met minder suiker, een gezonde sandwich in het bedrijfsrestaurant of kaas met minder verzadigd vet en zout. 
Producten met het keurmerk 'Ik kies bewust'


Gezondere keuze

Het groene logo staat op de betere keuze uit de basisvoedingsmiddelen met veel nuttige voedingsstoffen (zoals brood, melk, groente en fruit). Een product kan het logo krijgen als de producent zich aanmeldt bij de Stichting en als na toetsing blijkt dat aan alle criteria is voldaan. De criteria voor de hoeveelheid verzadigd vet, transvet, toegevoegd suiker en zout zijn vastgesteld door een onafhankelijke Wetenschappelijke Commissie aan de hand van internationale en nationale richtlijnen.
Producten met het keurmerk 'Gezondere keuze'


Halal

Het Arabische woord Halal staat voor toegestaan. Volgens islamitisch recht zijn daarom alle dingen en daden die zijn toegestaan Halal. Het tegendeel van Halal is Haram (verboden). De Koran bepaalt zeer nauwkeurig wat wel en niet toegestaan is.  
Producten met een Halal keurmerk