Langerak de Jong

Tegen verspilling van voedsel

Onze donaties aan de Voedselbank ZoetermeerOngeveer eenderde van al het voedsel wordt in Nederland weggegooid. Zonder dat er iets mee gebeurt, terwijl het geschikt was voor consumptie. Weggooien is geen optie meer. Wij zoeken naar manieren om dit te voorkomen en integreren dit in onze bedrijfsvoering.

Het komt voor dat artikelen in ons magazijn dicht tegen de uiterste houdbaarheidsdatum zitten. Vaak besluiten wij dan om deze artikelen niet meer te verkopen, om te voorkomen dat de houdbaarheidsdatum te snel verloopt in de voorraad van klanten.

Voedselbank Zoetermeer

Inladen voor de VoedselbankKwalitatief is er echter niet mis met deze producten en om die reden geven wij deze mee met de Voedselbank Zoetermeer. Zij zorgen voor verspreiding van de levensmiddelen vanaf zes uitgiftepunten, naar zo'n 300 gezinnen in Zoetermeer.

Zo voorkomen we voedselverspilling en helpen we gezinnen die moeilijk rondkomen.